نامهای اصیل کردی

نامهای اصیل کردی ...... به دوستان خود بگویید

نام های اصیل کردی

خورشید:افتاب/دختر

خوسره و:نام پادشاهی ایرانی و اسمی رایج در بین اکراد /

خوشناو:سخا وتمند/در اقلیم کردستان اسم پسر می باشد /در کردستان ایران کمتر کاربرد دارد

خو گر:انیس/پسر

خونچه:غنچه/ دختر

خه بات:مبارز/کوشا/پسر

خه را مان:با ناز رفتن/کرشمه/دختر

خه رمانه(خه رامان ):هاله ماه/دختر

خه زال:تند وتیز/یک نوع آهوی ایرانی که در نواعی زاگرس هم می زیسته /دختر

خه زه ل:برگ خزان/یک نوع ابیات شعرا /دختر

خه یال:وهم/خیال/دختر

خا تون:خانم/بانو /دختر

دادا:خواهر/در برخی از نقاط کردستان به پدر نیز می گفتند /هم پسر هم دختر

دارا:ثروتمند/غنی / پسر

داوه ر:داور / قاضی /پسر

دایان:ماما/نامادری/دختر

دریا:دریا/زیرک/اسمی مرسوم اما غیر کردی در بین مردم کردستان

دژار:قلعه/پسر

دلارا:معشوق/دلارا/دختر

دلارام:دلارام/اسوده/دختر

دلاوا:بخشنده/دختر

دیمن:دشت /صحرا/دختر

دیلان:نوعی رقص کری/دختر

دولبر:دلبر/دختر

دل پاک:یکرنگ/دختر

دلخوش:دل خوش/دختر

دلدار:عاشق/شجاع / زنده دل/دختر/دختر

دلزار:دلزار/دختر

دولبر:دلربا/دختر

دلشاد:خوشحال/سرخوش/پسر

دلگیر:محبوب /دل گرفته / غمگین / دختر

دلنیا:اطمینان/امید به آینده روشن / دختر

دلنه واز:دلنواز/تسکین دهنده دل/دختر

دلوفان:مهربان/دختر کاربرد بیشتر در کردستان عراق

دله ناز:دلناز/دختر

دلیر:شجاع/غیور/پسر

دلان:صاحب دل/دختر

ده ریا:بحر/دختر

دیاری:هدیه/ارمغان /دختر

دیانا:معبدی که خرابه های ان هنوز در شهر کرد نشین کنگاور مو جود است/دختر

دینا:پسندیده/دختر


+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۴ساعت 9:47  توسط امید رحیمی اقدم  |